Click here for login.
Online visitors: 12
Bilgiler
Bilgiler
Araştırma Grubunda çalışan Y. Lisans yada Doktora öğrencilerinin araştırma konularının özgün olması, çalışma sonuçlarının saygın dergilerde yayınlanabilmesi, ve çalışmaları boyunca TÜBİTAK projeleri kapsamında burs alabilmeleri danışmanın sorumluluğundadır.
Çalışma sonuçlarının Bitirme, Y. Lisans, ya da doktora tezi olarak yazımı ise tamamen öğrenciye aittir. Çalışma sonuçlarını İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından istenilen formatta son durumuna getiren öğrenci Enstitüye teslim etmeden önce KAPAK SAYFASI, İÇİNDEKİLER V.B. DAHİL SON DURUMA GELMİŞ BASILI KOPYAYI danışmana YETERLİ BİR SÜRE öncesinde teslim ederek görüşünü alır.  Bu yeterli süre öğrencinin yazdığı tezin uygunluğuna bağlı olup 15 gün ile 1 sene arasında değişebilir.  Danışman uygun gördüğü durumda öğrenci tezini enstitüye teslim eder. Aksi durumda tezini tekrar yazar.  Tezini 2. kez danışmana teslim eden ve uygun görülmeyerek geri alan öğrencinin laboratuvar ile ilişkisi kesilir ve sadece tez yazımı ile uğraşır.   
Tezlerin yazımında öğrencilerin büyük zorlukları olduğundan özellikle tez yazma konusunda yoğun çalışmaları gerekmektedir.  Genellikle deneysel çalışmalarin suresi derslerden sonra 2 sömester, burs süresi de en fazla 2,5 senedir (derslerin uygun sürelerde -2 dönem içerisinde istisnai durumlarda 3 dönemde- tamamlandiğı ve dikkat çekici sonuçların ortaya çıktığı durumlarda uzatilabilir). Tezin tamamlanma süresi yani tezin uygun bir şekilde yazılmasının süresi yoktur.  Uluslararası saygın dergilerde yayınları çıkan öğrencilerin tezlerini uygun bir şekilde yazamamaları ve bitirememeleri çok olağan bir durumdur.
Tez, düzgün cümleler kurularak, konu ile ilgili olmayan bir kimyagerin de anlayabileceği tarzda yazılır.  Şekil yada  Tablo varsa önce tanitimi (ne neye karşı çiziliyor v.b) ve neyi gösterdiği açıklanır, ardından yorumlanır.  İSTİSNASIZ TÜM ÖĞRENCİLER, ÖNCEKİ CÜMLEDE DEĞİNİLEN VE DOĞAL OLARAK BİLİNDİĞİ VARSAYILAN KURALI BİLMEMEKTEDİR. TEZİNİZE YADA BİR YAZINIZA ŞEKİL  YADA TABLO KOYACAKSANIZ, ÖNCE ŞEKİL/TABLO ANLATILIR, ŞEKİL/TABLO BAŞLIĞINDA YAZILAN AÇIKLAMALARDAN DAHA AYRINTILI OLAN METİN KISMINDAKİ BU AÇIKLAMADAN SONRA ŞEKİLDE GÖRÜLEN SONUÇLAR YAZILIR VE YORUMLANIR.  Tüm kısaltmalar açıklanmış olmalı, literatür özeti çalışma konusu ile ilgili şu anki bilgi birikimini kapsamalıdır.  Çalışmanın amacı, kapsamı vardığı sonuçlar kolayca anlaşılmalıdır.  Tezlerin ingilizce yazilmasi "paperlardan copy-paste" ile kolay gibi gözükse de iyi ingilizce bilmeyen ve daha önce ingilizce dilinde makaleler yazmamis öğrenciler için çok zahmetli ve uzun bir süreçtir.  Bu nedenle tezlerin türkçe yazımı önerilmektedir.
İstisnasız tüm öğrenciler tez yazımında problemle karşılaştıkları için sürekli olarak kitapları, makaleleri ve tezleri okuyarak yazım tarzini kavramaları gerekmektedir.   Okudukları yazılardan tezleri ile önemli olan kısımları defterlerine yazmaları (referansları ile beraber)  ileride büyük kolaylık sağlayacaktır.