Click here for login.
Online visitors: 35
Research Group  › Esra SU
Esra SU


Research Assistant

Istanbul Technical University (ITU)

Department of Chemistry

34469 Maslak, Istanbul / TURKEY

Tel: 0212 – 285 – 7286

E-mail: sues@itu.edu.tr

EDUCATION:

B.S. in Chemistry: Anadolu University, 2013

M.S. in Inorganic Chemistry: Anadolu University, 2015

Ph. D. in Chemistry: Istanbul Technical University, ....

PUBLICATIONS:

1. E. Su, O. Okay, Polyampholyte hydrogels formed via electrostatic and hydrophobic interactions, Eur. Polym. J. 88, 191-204 (2017).

 

PROCEEDINGS:

1. Esra SU, Tuğçe Kara, Hande Tayfur, AĞIR METAL İYONLARININ MONTMORİLLONİT ÜZERİNE ADSORPSİYONUNA ETKİ EDEN BAZI PARAMETRELERİN İNCELENMESİ, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 2013.

 

2.  Esra Su, İbrahim Kani, [Mn2(IC6H4COO)2(2,2'-bpy)4]•2(ClO4) Kompleksinin Katalaz Aktivitesi, 5. Ulusal Kataliz Kongresi, Çukurova Üniversitesi, Adana, 2014.

 

3. Esra Su, Yalçın Kılıç, Serkan Bolat, Aslı Panduru, İbrahim Kani, Co2(μ-O)(OOC(CF2)2(CF3))4(phen)2 Kompleksinin Stiren Oksidasyon Aktivitesinin Araştırılması, 11. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, 2014.

 

4. Yalçın Kılıç, Aslı Panduru, Esra Su, Serkan Bolat, İbrahim Kani, [Zn(hfba)2(H2O)(2,2'-bipy)] Kompleksinin Fotofiziksel Özellikleri ve Alkol Oksidasyonu, 11. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, 2014.

 

5. Esra Su, Ibrahim Kani, Synthesis of oxygen bridged binuclear Mn(II) complexes with Anthralinic and 4-fluoro benzoic acid: catalase activity, FLOHET-2015 Annual Florida Heterocyclic and Synthetic IUPAC-Sponsored Conference, Florida Üniversitesi, Gainesville, 2015.

 

6. Esra Su, İbrahim Kani, 4-FLOROBENZOİK ASİT İLE Mn(II) KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE KATALAZ AKTİVİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI, V. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, Mersin Üniversitesi, Mersin, 2015.

 

7. Esra Su, İbrahim Kani, Catalytic Application of MOF, Binuclear Manganese Complexes, 11th Nanoscience and Nanotechnology Conference (NanoTR-11), Ankara, 2015.

8. Esra Su, Ibrahim Kanı, DNA-METAL INTERACTION STUDIES with OXYGEN BRIDGED BINUCLEAR Mn(II) COMPLEXES, DRD2015 International Multidisciplinary Symposium on Drug Reseach & Development, Eskişehir, 2015.

9. Esra Su, Oguz Okay, Supramolecular polyampholyte hydrogels formed via hydrophobic and ionic interactions, PNG2016 Polymer Networks Group meeting, Stockholm/Sweeden, 2016.

10. Esra SU, Oguz Okay, Advancing behaviors of tough polyampholyte hydrogels, 5th International Conference on Multifunctional, Hybrid and Nanomaterials, Lisbon/Portugal, 2017.

11. Esra SU, Oğuz OKAY, Hidrofobik ve İyonik Etkileşimlerle Oluşturulan Supramoleküler Poliamfolit Hidrojeller,  6. Fiziksel Kimya Kongresi, Zonguldak, 2017.

THESIS:

1. Esra Su,
Pb+2 İYONLARININ MONTMORİLLONİT ÜZERİNE ADSORPSİYONUNUN İNCELENMESİ, Anadolu Üniversitesi Uygulamalı Kimya Sonuç Raporu, Eskişehir, 2013.

2. Esra Su, Oksijen köprülü iki çekirdekli Mn(II) antranilik asit ve 4-florobenzoik asit komplekslerinin sentezi, katalaz ve DNA bağlanma aktivitelerinin araştırılması, Anadolu Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir, 2015.

PROJECTS:

1. BAP Araştırma Projesi, Anizotropik mekanik özelliklere sahip biyouyumlu ipek fibroin ve hyaluronik asit iskeletleri üretimi, Araştırmacı, Devam ediyor.