Click here for login.
Online visitors: 19
Tez nasıl yazılır
Tez nasıl yazılır
Ekteki ilk dosya (tez.doc) sürekli olarak güncellenecek, ilaveler yapılacaktır.
Ekteki ikinci dosya ise son proje gelişme raporudur.  Örneğin bu dosyadan copy-paste ile aktararak tez yazmak mümkün değildir, cunku sadece proje raporu olup o formatta yazılmıştır.  Sadece dikkatle okunması ve "bilimsel araştırma sonuçları nasıl yazılıyor" konusuna bir örnek olması için yer almaktadır.
Grafik çizimleri için bazı bilgiler ekteki 3. dosyada verilmiştir.
Bugüne kadar uygun bir şekilde tezini yazabilen son derece az sayıda öğrenci olduğunu ve danışmanın artık tez yazımına ortak olmayacağını göz önüne alırsanız deneysel çalışmalarınızla beraber daha da yoğun olarak yazım teknikleri üzerine çalışmanız tezinizi başarılı bir şekilde noktalama şansını arttıracaktır.  
  
 

  Documents   

tez
yazı örneği
grafik çizimi