Click here for login.
Online visitors: 6
Kongrelere katılım
Kongrelere katılım
Özgün sonuçlarınız olduğunda kongrelere poster yada bildiri şeklinde katılım, meslektaşlarla tanışmak ve tartışmak bakımından çok önemlidir.  Diğer yandan kongreler, bilim insanı olmanın bir avantajı olarak dünyanın her yerine gidebilme ve tanıma olanağı da sağlamaktadır.
Bir öğrencinin özgün sonuçlarının olması ve kongrede bunu sunmak istemesi kişisel bir karardır ve diğer öğrencileri bağlamaz.